Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 

 

Home   Staff   Documente   Analize trafic   Video over IP   Staţii virusate   Liste de discuţii   Knowledgebase   Contact

 
Regulament

A. Reţeaua de calculatoare a Universităţii Suceava

1. Reţeaua de calculatoare a Universităţii Suceava (usv.ro) cuprinde totalitatea echipamentelor de calcul si suportul de comunicaţie aferent. Reţeaua are o structura de tip Intranet cu acces la Internet.

2. Reţeaua usv are ca scop sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin mijloacele de comunicare şi serviciile oferite de reţelele de calculatoare conectate la Intranet şi Internet.

 

B. Administrarea retelei

3. Administratorul reţelei usv este Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologie a Informaţiei (SCTI). Structura este creată prin decizie a senatului universităţii şi are ca sarcini:

 • asigurarea funcţionarii în bune condiţii a reţelei,
 • coordonarea dezvoltării reţelei,
 • acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor,
 • stabilirea regulilor şi politicilor de utilizare a reţelei,
 • administrarea propriu zisă.

4. Prezentul regulament este elaborat de SCTI şi este motivat tehnic de necesitatea menţinerii în funcţiune în condiţii de siguranţă a reţelei şi a dezvoltării unor resurse de informare. Acest regulament trebuie privit ca un instrument de protecţie al muncii utilizatorilor reţelei şi nu ca un element restrictiv. Acest regulament¬† este necesar pentru a preîntâmpina utilizarea abuzivă sau incorectă a reţelei universitare.

 

C. Utilizatorii reţelei usv

5. Utilizatorii reţelei sunt cadre didactice, cercetători, personal administrativ, studenţi, colaboratori ai Universităţii care solicită calitatea de utilizator. Studenţii şi colaboratorii trebuie să fie recomandaţi de un cadru didactic.

6. Alte categorii cum ar fi profesorii şi studenţii altor instituţii de învăţământ superior, profesori din învăţământului primar sau mediu, specialişti din industrie, cercetători, medici etc., pot deveni utilizatori ai reţelei usv în baza unei cereri motivate şi a unei recomandări din partea unui cadru didactic din Universitate.

7. Utilizatorii poartă responsabilitatea pentru toate acţiunile executate pe baza drepturilor pe care le au în reţea.

 

D. Principii de conduita pentru utilizatorii reţelei

8. Resursele şi serviciile reţelei vor fi folosite în mod responsabil, etic, academic şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

9. Utilizatorii vor folosi numai acele resurse pentru care sunt autorizaţi, indiferent dacă sunt resurse locale sau resurse accesibile în Internet.

10. Utilizatori vor lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura integritatea şi confidenţialitatea resurselor hard şi soft din reţeaua usv.

11. Utilizatorilor le este interzis să ofere altor persoane parolele de acces şi dreptul de folosire a conturilor proprii; vor păstra secretul parolelor şi nu vor face publice informaţiile legate de structura şi organizarea reţelei universitare.

12. Utilizatorii vor utiliza în reţea date şi software numai în condiţiile respectării regulilor impuse de legea copyright-ului.

13. Utilizatorii vor respecta regulile stabilite de administratorii altor reţele externe atunci când accesează resursele acestora.

14. Utilizatorii vor respecta caracterul personal al informaţiilor aparţinând celorlalţi utilizatori, inclusiv corespondenţa e-mail, datele, programele, fişierele etc.

15. Informaţiile transmise şi stocate în reţeaua Universităţii trebuie să fie informaţii motivate de interesul academic al utilizatorilor. Nu se permite folosirea reţelei pentru activităţi cum ar fi:

 • activităţi comerciale
 • traficul masiv de informaţii
 • traficul de informaţii cu caracter frivol, jocuri etc,
 • traficul de informaţii cu caracter obscen si pornografic
 • accesarea la resurse pentru care nu sunt autorizaţi,
 • ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori
 • hărţuirea altor utilizatori
 • tentativele de descoperire si de folosire a parolelor altor utilizatori
 • crearea sau folosirea de instrumente soft destinate spargerii sistemelor de securitate ale calculatoarelor
 • provocarea deliberata de defecţiuni hardware şi software
 • alte activităţi neautorizate.

16. Utilizatorii trebuie să informeze SCTI în legătură cu orice intruziune străina în reţea sau operaţiune de tipul celor descrise anterior.

17. Fiecare utilizator se va preocupa de minimizarea traficului propriu şi a spaţiului pe care îl ocupă pe discurile serverelor usv.

18. Utilizatorii vor lua măsuri pentru a se autoidentifica corect, atât în reţeaua Universităţii cât şi în reţeaua Internet

 

E. Precizări adiţionale

 • Utilizatorii reţelei Intranet au dreptul la confidenţialitate asupra corespondentei şi datelor pe care le deţin în reţea. Utilizatorii trebuie sa accepte dreptul administratorului reţelei de a interveni atât pentru activităţi ce privesc gestionarea reţelei cât şi în scopul verificării respectării regulilor stabilite de acest regulament.
 • Regulile de conduita stabilite de prezentul regulament vor fi aduse la cunoştinţă fiecărui solicitant în parte în momentul dobândirii calităţii de utilizator. Nerespectarea lor ulterioara atrage după sine pierderea calităţii de utilizator şi răspunderile civile şi penale corespunzătoare regulamentului de funcţionare a universităţii şi legislaţiei în vigoare.
 • În funcţie de necesităţile prezente şi viitoare, prezentul regulament poate fi modificat în scopul optimizării funcţionării reţelei.
 • Modificările aduse prezentului regulament şi aprobate de conducerea universităţii vor fi comunicate în termen de cinci zile tuturor utilizatorilor.

 

 

Departamentul de Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale
Responsabil,
Prof.dr.ing. Alin Dan POTORAC

 

 

 Powered by Help Desk Software HESK™

© Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, corp D, sala D207, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 522 978 ext. 222/277/322, e-mail: sysadmin[at]usv.ro